İSO 9001:2020 sertifikatı
Tətbiq edilən "Keyfiyyəti İdarəetmə Sistemləri" AZS ISO 9001:2020 standartının tələblərinə uyğundur

İSO 31000:2022 sertifikatı

Risklərin idarə olunması.

04.11.2023

daha ətraflı

İSO 45001:2021 sertifikatı

Peşə sağlamlığı və təhlükəsizliyini idarəetmə sistemləri

04.11.2023

daha ətraflı

İSO 14001:2021 sertifikatı

Ətraf mühiti idarəetmə sistemləri

04.11.2023

daha ətraflı