XƏYALLARINIZIN MÖHKƏM BÜNÖVRƏSİ

Amal Group AZƏRBAYCANDA KOMMERSİYA VƏ ÖZƏL SEKTOR ÜÇÜN DİNAMİK VƏ SÜRƏTLƏ İNKİŞAF EDƏN MÜHƏNDİS VƏ TİKİNTİ ŞİRKƏTİDİR. BİZİM MÜXTƏLİF LAYİHƏLƏRİN, O CÜMLƏDƏN ÇOXMƏRTƏBƏLİ BİNALARIN VƏ MÜXTƏLİF İNFRASTRUKTUR OBYEKTLƏRİNİN TİKİNTİSİ ÜZRƏ MÜHÜM TƏCRÜBƏMİZ VAR. BİZ İŞİMİZİN BÜTÜN İSTİQAMƏTLƏRİNDƏ KEYFİYYƏTİ VURĞULAYIRIQ, ISO 9001:2015 SERTİFİKATINA SAHİBİK. AMAL GROUP-U SEÇƏRKƏN SİZ ETİBARLILIĞA, PEŞAKARLIĞA VƏ TİKİNTİ LAYİHƏLƏRİNİZİN UĞURLA HƏYATA KEÇİRİLMƏSİNƏ ARXALANA BİLƏRSİNİZ!

FƏRDİ LAYİHƏLƏR

ƏTRAFLI

İCTİMAİ LAYİHƏLƏR

ƏTRAFLI

BİZİM ÜSTÜNLÜKLƏRİMİZ

HAQQIMIZDA RƏQƏMLƏR DANIŞIR

%
Bizi tövsiyə edir
nəfər
Layihə həyata keçirilməsinə əmək sərf edir
м2
Çəkilmiş kommunikasiya xəttləri
м2
Təhvil verilmiş yaşayış sahəsi
м2
Təhvil verilmiş yaşayış sahəsi
ailə
yeni evlərə köçüb

LİSENZİYALAR VƏ SERTİFİKATLAR

Tikinti-quraşdırma işlərinə lisenziya

Tikintisinə icazə tələb olunan lisenziya

daha ətraflı

Bina və qurğuların layihələndirilməsinə lisenziya

Tikintisinə icazə tələb olunan bina və qurğuların layihələndirilməsi

daha ətraflı

İSO 9001:2015 sertifikatı

İnşaatın idarəetmə keyfiyyəti

daha ətraflı

İSO 9001:2020 sertifikatı

Keyfiyyəti İdarəetmə Sistemləri

daha ətraflı

İSO 14001:2021 sertifikatı

Ətraf mühiti idarəetmə sistemləri

daha ətraflı

İSO 45001:2021 sertifikatı

Peşə sağlamlığı və təhlükəsizliyini idarəetmə sistemləri

daha ətraflı

Tərəfdaşlar

Ofisimizdə görüşə yazılmaq və ya onlayn qaydada mümkündür

Bu layihə xoşunuza gəlib və ofisimizdə görüşə yazılmaq istəyirsiniz?