XƏYALLARINIZIN MÖHKƏM BÜNÖVRƏSİ

Amal Group AZƏRBAYCANDA KOMMERSİYA VƏ ÖZƏL SEKTOR ÜÇÜN DİNAMİK VƏ SÜRƏTLƏ İNKİŞAF EDƏN MÜHƏNDİS VƏ TİKİNTİ ŞİRKƏTİDİR. BİZİM MÜXTƏLİF LAYİHƏLƏRİN, O CÜMLƏDƏN ÇOXMƏRTƏBƏLİ BİNALARIN VƏ MÜXTƏLİF İNFRASTRUKTUR OBYEKTLƏRİNİN TİKİNTİSİ ÜZRƏ MÜHÜM TƏCRÜBƏMİZ VAR. BİZ İŞİMİZİN BÜTÜN İSTİQAMƏTLƏRİNDƏ KEYFİYYƏTİ VURĞULAYIRIQ, ISO 9001:2015 SERTİFİKATINA SAHİBİK. AMAL GROUP-U SEÇƏRKƏN SİZ ETİBARLILIĞA, PEŞAKARLIĞA VƏ TİKİNTİ LAYİHƏLƏRİNİZİN UĞURLA HƏYATA KEÇİRİLMƏSİNƏ ARXALANA BİLƏRSİNİZ!

FƏRDİ LAYİHƏLƏR

ƏTRAFLI

İCTİMAİ LAYİHƏLƏR

ƏTRAFLI

BİZİM ÜSTÜNLÜKLƏRİMİZ

HAQQIMIZDA RƏQƏMLƏR DANIŞIR

%
Bizi tövsiyə edir
nəfər
Layihə həyata keçirilməsinə əmək sərf edir
м2
Çəkilmiş kommunikasiya xəttləri
м2
Təhvil verilmiş yaşayış sahəsi
м2
Hal-hazırda inşa olunan
ailə
yeni evlərə köçüb

LİSENZİYALAR VƏ SERTİFİKATLAR

Tikinti-quraşdırma işlərinə lisenziya

Tikintisinə icazə tələb olunan lisenziya

daha ətraflı

Bina və qurğuların layihələndirilməsinə lisenziya

Tikintisinə icazə tələb olunan bina və qurğuların layihələndirilməsi

daha ətraflı

İSO 9001:2015 sertifikatı

İnşaatın idarəetmə keyfiyyəti

daha ətraflı

İSO 9001:2020 sertifikatı

Keyfiyyəti İdarəetmə Sistemləri

daha ətraflı

İSO 14001:2021 sertifikatı

Ətraf mühiti idarəetmə sistemləri

daha ətraflı

İSO 45001:2021 sertifikatı

Peşə sağlamlığı və təhlükəsizliyini idarəetmə sistemləri

daha ətraflı

Tərəfdaşlar

Ofisimizdə görüşə yazılmaq və

Ödənişsiz konsultasiya əldə etmək üçün