İSO 45001:2021 sertifikatı
Tədbiq edilən AZS ISO 45001:2021 "Peşə sağlamlığı və təhlükəsizliyini idarəetmə sistemləri. Tələblər" standartının tələblərinə uyğundur.

İSO 31000:2022 sertifikatı

Risklərin idarə olunması.

04.11.2023

daha ətraflı

İSO 14001:2021 sertifikatı

Ətraf mühiti idarəetmə sistemləri

04.11.2023

daha ətraflı

İSO 9001:2020 sertifikatı

Keyfiyyəti İdarəetmə Sistemləri

04.11.2023

daha ətraflı