İSO 31000:2022 sertifikatı
Tədbiq edilən "Risklərin idarə olunması. Rəhbəredici göstərişlər" AZS ISO 31000:2022 standartının tələblərinə uyğundur.

İSO 45001:2021 sertifikatı

Peşə sağlamlığı və təhlükəsizliyini idarəetmə sistemləri

04.11.2023

daha ətraflı

İSO 14001:2021 sertifikatı

Ətraf mühiti idarəetmə sistemləri

04.11.2023

daha ətraflı

İSO 9001:2020 sertifikatı

Keyfiyyəti İdarəetmə Sistemləri

04.11.2023

daha ətraflı