İSO 31000:2022 sertifikatı
Tədbiq edilən "Risklərin idarə olunması. Rəhbəredici göstərişlər" AZS ISO 31000:2022 standartının tələblərinə uyğundur.

İSO 50001:2021 sertifikatı

Enerji menecment sistemləri

12.07.2024

daha ətraflı

Maye və təbii qaz təsərrüfatı obyektlərinin quraşdırılmasına lisenziya

Maye və təbii qaz təsərrüfatı obyektlərinin quraşdırılmasına lisenziya.

12.07.2024

daha ətraflı

İSO 45001:2021 sertifikatı

Peşə sağlamlığı və təhlükəsizliyini idarəetmə sistemləri

04.11.2023

daha ətraflı