XƏYALLARINIZIN MÖHKƏM BÜNÖVRƏSİ

Amal Group AZƏRBAYCANDA KOMMERSİYA VƏ ÖZƏL SEKTOR ÜÇÜN DİNAMİK VƏ SÜRƏTLƏ İNKİŞAF EDƏN MÜHƏNDİS VƏ TİKİNTİ ŞİRKƏTİDİR. BİZİM MÜXTƏLİF LAYİHƏLƏRİN, O CÜMLƏDƏN ÇOXMƏRTƏBƏLİ BİNALARIN VƏ MÜXTƏLİF İNFRASTRUKTUR OBYEKTLƏRİNİN TİKİNTİSİ ÜZRƏ MÜHÜM TƏCRÜBƏMİZ VAR. BİZ İŞİMİZİN BÜTÜN İSTİQAMƏTLƏRİNDƏ KEYFİYYƏTİ VURĞULAYIRIQ, ISO 9001:2015 SERTİFİKATINA SAHİBİK. AMAL GROUP-U SEÇƏRKƏN SİZ ETİBARLILIĞA, PEŞAKARLIĞA VƏ TİKİNTİ LAYİHƏLƏRİNİZİN UĞURLA HƏYATA KEÇİRİLMƏSİNƏ ARXALANA BİLƏRSİNİZ!

XİDMƏTLƏRİMİZ

ÇOXMƏRTƏBƏLİ YAŞAYIŞ BİNALARIN İNŞASI

Çoxmərtəbəli yaşayış və infrastruktur obyektlərinin layihələndirilməsi və tikintisi - açar təhvili

BETONUN KƏSİM VƏ DEMONTAJ İŞLƏRİ

Tikinti və təmir, MEP işləri, Yanğına qarşı sistemlər, Havalandırma sistemlərin quraşdırılması

MODUL TİPLİ DƏMİR KONSTRUKSİYALAR

Modul tipli dəmir konstruksiyaların layihələndirilməsi və tikintisi

MEBEL İSTEHSALI

Ofis və mənzillər üçün hər növ mebellərin və qapıların istehsalı

Ofisimizdə görüşə yazılmaq və

Ödənişsiz konsultasiya əldə etmək üçün