Bina və qurğuların layihələndirilməsinə lisenziya
Tikintisinə icazə tələb olunan bina və qurğuların layihələndirilməsi

İSO 50001:2021 sertifikatı

Enerji menecment sistemləri

12.07.2024

daha ətraflı

Maye və təbii qaz təsərrüfatı obyektlərinin quraşdırılmasına lisenziya

Maye və təbii qaz təsərrüfatı obyektlərinin quraşdırılmasına lisenziya.

12.07.2024

daha ətraflı

İSO 31000:2022 sertifikatı

Risklərin idarə olunması.

04.11.2023

daha ətraflı