İSO 50001:2021 sertifikatı

Enerji menecment sistemləri

12.07.2024

daha ətraflı

Maye və təbii qaz təsərrüfatı obyektlərinin quraşdırılmasına lisenziya

Maye və təbii qaz təsərrüfatı obyektlərinin quraşdırılmasına lisenziya.

12.07.2024

daha ətraflı

İSO 31000:2022 sertifikatı

Risklərin idarə olunması.

04.11.2023

daha ətraflı

İSO 45001:2021 sertifikatı

Peşə sağlamlığı və təhlükəsizliyini idarəetmə sistemləri

04.11.2023

daha ətraflı

İSO 14001:2021 sertifikatı

Ətraf mühiti idarəetmə sistemləri

04.11.2023

daha ətraflı

İSO 9001:2020 sertifikatı

Keyfiyyəti İdarəetmə Sistemləri

04.11.2023

daha ətraflı

Bina və qurğuların layihələndirilməsinə lisenziya

Tikintisinə icazə tələb olunan bina və qurğuların layihələndirilməsi

03.08.2022

daha ətraflı

Tikinti-quraşdırma işlərinə lisenziya

Tikintisinə icazə tələb olunan lisenziya

03.08.2022

daha ətraflı

İSO 9001:2015 sertifikatı

İnşaatın idarəetmə keyfiyyəti

03.08.2022

daha ətraflı